Hoe begon het allemaal?

 

Foto boven: de Huttenkamp

Foto rechts: augustus 1996 Oprichtingsvergdering

 

                                                         Brief van Anneke Schuwer.

Op 9 maart 2013 is Anneke Schuwer-Tergau overleden.                                                                                                                                                                Onderstaand verhaal vonden we toen we haar appartement gingen uitruimen.                                                                                                                          Ik weet niet of ze het ooit naar u verstuurd heeft. Het is eind 2006 geschreven.

Met vriendelijke groeten,                                                                                                                                                                                                                        Robert Schuwer (oudste zoon van Anneke Schuwer-Tergau)

---------------------------

Beste Huttenkampkoorleden,

Uiteindelijk heb ik besloten toch het één en ander neer te pennen over het ontstaan van het koor. Nu kan het nog, dus waarom uitstellen?

De Stichting samenwerking Nederlandse koren (S.S.N.K.) heeft heel wat jaren o.a. verschillende opleidingen, cursussen, workshops, symposia georganiseerd. Ik heb tot in de jaren '90 hieraan deelgenomen, o.a. in 1984 Kurt Thomas cursus gevolgd. Zo ook een symposium enkele jaren later over de ouder wordende stem.

Ik ben een aantal jaren lid geweest van Alziesto die, nu alweer 11 jaar geleden, besloot in 1995 tussen Kerst en Nieuwjaar een aantal leden het lidmaatschap op te zeggen (de omgekeerde wereld) o.a. mevrouw Verbeeten, Fien Schraven, Rietje Reybroek, mijzelf. Ik ben toen dinsdagavond gaan bridgen! Heerlijk!

Een paar maanden later verzorgde het Wybeko koor (waar ik de leiding van had) de zang bij de St. Jozef kerkdienst. Fien Schraven verzorgde en verzorgt nog steeds met enkele andere dames iedere week de zang bij de dienst in het verzorgingshuis St. Jozef. Door een misverstand waren de dames die zondag ook aanwezig en ik hoorde Fien zeggen dat ze iedere dinsdagavond nog de repetities van tijdstip tot tijdstip beleefde. Ik vond het heel erg, zoveel maanden erna, er nog zo mee bezig te zijn. Fien, jij bent de directe aanleiding voor mijn besluit zelf een koor op te richten. Van Thea Gijsberts wist ik dat Oesje wel eens Bert Frieling verving. Dus heb ik Oesje gebeld of ze bereid was een ouderenkoor te leiden. Dat wilde zij en ik denk dat ik geen slechte keuze heb gemaakt: integendeel!

Ik ben toen naar mevrouw Verbeeten gegaan of zij erbij wilde komen. Mien Verbeeten heeft denk ik het meest geleden dat zij Alziesto moest verlaten. Zij was zeker 40 jaar een trouw lid geweest van Alziesto. Mien heeft een stukje voor de Wegwijs geschreven en zij had veel contacten. Wij waren even met twee (2) leden en ik had 0.0 cent! Een paar ...(Robert: deel van de zin is weggevallen in de kopie die ik heb) gekomen; zij was de eerste penningmeester en een hele goeie, en een goede lobbyist.

Maar nu de repetitieruimte! Ik dacht: ouderen: de Huttenkamp! Ik ben naar Jacques Rijkma(=  Eijkman,) gestapt, toenmalig Directeur St. Welzijn Oudern<die mij voor meer dan 200% geholpen heeft; hij heeft ook de folders gemaakt (helaas hebben we dat niet bewaard). En ik mocht een afspraak maken met Jan Martens. De Huttenkamp was behoorlijk volgeboekt. Vrijdagmorgen was nog vrij (maar dan had ik Wybeko) en donderdagmorgen na de gymclub. Op mijn vraag welke huur ik moest betalen kreeg ik als antwoord: wanneer het Huttenkampkoor heet, geen cent. Ik zei prima, hebben we gelijk een naam! Op 22 augustus 1996 was de 1e samenkomst en was het ouderenkoor een feit!

Ik hoop dat jullie een fijne Kerstmorgen hebben of gehad hebben en een gezegend en voorspoedig 2007.

De initiatiefneemster, oprichtster en allereerste lid van het Huttenkampkoor

M.A.A. Schuwer-Tergau.

                                --------------------------------------------------------------------------------------------

Herinneringen opgeschreven door Anny Schraven:     

Wijchen 22 augustus 2022.

Het oprichten van Huttenkampkoor “Amicitia" 22 augustus 1996.

De dames (MW. An Schuwer- Mw. M. Verbeeten- Mw. Fien Schraven) lid van koor Alziësto Alverna waren gezien hun leeftijd niet meer welkom op het koor. Zij besloten gezamenlijk een senioren koor 50+ op te richten.

Donderdag morgen 22 augustus 1996 worden wij onder het genot van een kopje koffie welkom geheten door MW. An Schuwer in de Huttenkamp.

De vergadering werd bezocht door 25 personen.

Na een korte uiteenzetting wordt dirigent Ucshi voorgesteld. Zij vertelt dat wij naast Nederlands en Engels ook een andere taal gaan zingen. Ook vertelt ze dat ze een serieus koor wil dat op een behoorlijk niveau zingt, ze zal hier dan ook erg streng in zijn geeft ze aan.

Ook wordt de pianist MW. Rie de Coq voorgesteld.

Ook wordt aangegeven dat bij verhindering MW. d. Biezen deze taak over zal nemen.

Daarna wordt een voorlopig bestuur samengesteld:

Voorzitter                   Ton Vrolijk                                             Secretaris                   Anny  Schraven                                                                   Penningmeester        Elly Philips 

 

 

De contributie wordt vastgesteld op fl 12,50,- per maand.

De eerste repetitie werd bezocht door 13 personen. Dit aantal groeide wekelijks, eind september 1996 bestond het koor uit 25 leden.

Als verassing werd de contributie verlaagd naar fl 10,- per maand.

Deze contributie wordt ook doorbetaald tijdens de vakantie.

In september werd de muziek commissie opgericht bestaand uit Jan Nijssen- Jos Pijpers.

Zij zorgen voor de muziek mappen en de P.R voor het koor. Ook wordt de activiteiten commissie opgericht. Hierin nemen deel Rietje Reybroek,   Wil Burgers en Anny Schraven. Zij verricht nog steeds hand en spandiensten voor het koor.

Op uitnodiging van de Huttenkamp zingen wij op 1 januari 1997 de nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst enkele liederen, met succes en veel plezier.

Woensdag 5 februari 1997 vond de eerste jaar vergadering plaats. Het bestuur werd uitgebreid met twee leden. Oud-voorzitter Ton Vrolijks was hierbij niet meer herkiesbaar.

Voorzitter                   Dhr. Koos Barends                                                        Vice Voorzitter           Dhr. Toon v Dijk Secretaris                                            Secretaris                    Mw. Anny Schraven                                    Penningmeester        Mw. Elly Philipsen                                                            Bestuurslid                 Dhr. Jan Nijssen                                                                                                                                                                                                       Na deze jaarvergadering moet er nog veel werk verricht worden door het bestuur bijvoorbeeld:

Inschrijven bij de kamer van koophandel, het openen van een betaalrekening bij de ABN Amro bank met machtiging voor bestuurslid Toon v Dijk, inschrijven bij BUMA rechten en bij het LOVOK landelijke vereniging voor oudere koren enz enz.

Regelementen Huttenkampkoor Amicitia zijn samengesteld op de algemene ledenvergadering op d.d. 5 februari 1997.

Deze zijn herzien tijdens een extra ledenvergadering ivm statuten op d.d. 30 oktober 1997.

Vaststelling statuten                                                                                          Van Huttenkampkoor Amicitia te Wijchen.

Akte d.d. 31 oktober 1997.

MR. Maximiliaan van Hövell, notaris ter standplaats Wijchen.

                                       

 

                                                Een hele jonge Uschi.