Hoe begon het allemaal?

 

Foto boven: de Huttenkamp

Foto rechts: 22 augustus 1996 Oprichtingsvergdering

 

Huttenkampkoor Amicitia

In 1996 is op initiatief van de dames Anneke Schuwer, Mien Verbeeten en Fien Schraven met steun van Uschi Krawczyk het koor opgericht.

Aanleiding was dat en aantal dames bij het koor Alziesto i.v.m. hun hoge leeftijd niet langer welkom waren. Omdat het zingen bij de dames in de genen zat was de behoefte groot een koor op te richten. Met steun van de toenmalige directeur van de Stichting Welzijn Ouderen Jacques Eijkman werd repetitie ruimte in De Huttenkamp aangeboden. Onder voorwaarde dat het koor de naam Huttenkamp voerde, behoefde geen huur betaald te worden. Huttenkampkoor dus, met de aanvulling Amicitia, wat voor vriendschap staat was de naam compleet.

Er werden oproepen in de Wegwijs gezet en met medewerking van Jacques Eijkman werden folders gemaakt.

Op 22 augustus 1996 was de 1e samenkomst en was het 50+koor een feit. Het koor begon met 13 leden, maar aan het einde van het eerste jaar was dat aantal al verdubbeld.

 

Herinneringen opgeschreven door Anny Schraven:     

Wijchen 22 augustus 2022.

Het oprichten van Huttenkampkoor “Amicitia" 22 augustus 1996.

De dames (MW. An Schuwer- Mw. M. Verbeeten- Mw. Fien Schraven) lid van koor Alziësto Alverna waren gezien hun leeftijd niet meer welkom op het koor. Zij besloten gezamenlijk een senioren koor 50+ op te richten.

Donderdag morgen 22 augustus 1996 worden wij onder het genot van een kopje koffie welkom geheten door MW. An Schuwer in de Huttenkamp.

De vergadering werd bezocht door 25 personen.

Na een korte uiteenzetting wordt dirigent Ucshi voorgesteld. Zij vertelt dat wij naast Nederlands en Engels ook een andere taal gaan zingen. Ook vertelt ze dat ze een serieus koor wil dat op een behoorlijk niveau zingt, ze zal hier dan ook erg streng in zijn geeft ze aan.

Ook wordt de pianist MW. Rie de Coq voorgesteld.

Ook wordt aangegeven dat bij verhindering MW. d. Biezen deze taak over zal nemen.

Daarna wordt een voorlopig bestuur samengesteld:

Voorzitter                   Ton Vrolijk                                            Secretaris                   Anny  Schraven                                                          Penningmeester        Elly Philips 

 

 

De contributie wordt vastgesteld op fl 12,50,- per maand.

De eerste repetitie werd bezocht door 13 personen. Dit aantal groeide wekelijks, eind september 1996 bestond het koor uit 25 leden.

Als verassing werd de contributie verlaagd naar fl 10,- per maand.

Deze contributie wordt ook doorbetaald tijdens de vakantie.

In september werd de muziek commissie opgericht bestaand uit Jan Nijssen- Jos Pijpers.

Zij zorgen voor de muziek mappen en de P.R voor het koor. Ook wordt de activiteiten commissie opgericht. Hierin nemen deel Rietje Reybroek,   Wil Burgers en Anny Schraven. Zij verricht nog steeds hand en spandiensten voor het koor.

Op uitnodiging van de Huttenkamp zingen wij op 1 januari 1997 de nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst enkele liederen, met succes en veel plezier.

Woensdag 5 februari 1997 vond de eerste jaar vergadering plaats. Het bestuur werd uitgebreid met twee leden. Oud-voorzitter Ton Vrolijks was hierbij niet meer herkiesbaar.

Voorzitter                   Dhr. Koos Barends                                                    Vice Voorzitter           Dhr. Toon v Dijk Secretaris                                    Secretaris                    Mw. Anny Schraven                                    Penningmeester        Mw. Elly Philipsen                                                    Bestuurslid                 Dhr. Jan Nijssen                                                                                                                                                                                  Na deze jaarvergadering moet er nog veel werk verricht worden door het bestuur bijvoorbeeld:

Inschrijven bij de kamer van koophandel, het openen van een betaalrekening bij de ABN Amro bank met machtiging voor bestuurslid Toon v Dijk, inschrijven bij BUMA rechten en bij het LOVOK landelijke vereniging voor oudere koren enz enz.

Regelementen Huttenkampkoor Amicitia zijn samengesteld op de algemene ledenvergadering op d.d. 5 februari 1997.

Deze zijn herzien tijdens een extra ledenvergadering ivm statuten op d.d. 30 oktober 1997.

Vaststelling statuten                                                                                      Van Huttenkampkoor Amicitia te Wijchen.

Akte d.d. 31 oktober 1997.

MR. Maximiliaan van Hövell, notaris ter standplaats Wijchen.

                                       

 

                                                Een hele jonge Uschi.