20 jaar Huttenkampkoor Amicitia

Onderscheiding voor de leden van het eerste uur!

Voorzitter Kitty van Thiel, bedankte tijdens de feestmiddag de leden van het eerste uur voor hun 20 jaar trouwe inzet voor het Huttenkampkoor Amicitia en overhandigde hen  een  oorkonde en speld van de LOVOK (landelijke organisatie van ouderen koren).

 

 

vlnr Wil Burgers, Jan Nijssen, Kitty, de voorzitter, Annie Schraven, Uschi Krawczik en Wil Broekhuisen

Korte geschiedenis van het koor en enkele highlights